bestelling en verzending
Wij verzenden de Quav Earbuds binnen de 24 uur en nemen de kosten op ons! Dus u, de klant moet GEEN verzendingskosten betalen! U kan uw product dus verwachten binnen de 3 dagen!(Meestal sneller). Wij leveren ook op zondag! Quav delivery: U krijgt een bevestiging mail en u wordt telefonisch gecontacteerd indien u de levering de dag zelf wil. (Zonder meerkost) Indien je verzendstatus enkele dagen na je bestelling niet wijzigt, neem dan even contact op met onze medewerkers van de Customer Service. Je kan de customer service contacteren via het e-mail adres info@quav.be
BEDRIJFSINFORMATIE
Bank: BELFIUS IBAN: BE26 0636 7763 1729 BIC: GKCCBEBB Ondernemingsnummer 0736.450.922
RETOURNEREN
Retourneren Indien u niet tevreden bent over het product kunt u het product binnen 14 dagen ruilen of retourneren. Wij verzoeken u om het product in de originele verpakking met alle toebehoren om te ruilen. We verlangen het product en verpakking in een onbeschadigd mogelijke staat. Let op: Het product mag geen gebruikers sporen bevatten. Geretourneerde artikelen kunnen ook geweigerd worden indien er vermoeden bestaat dat de artikelen reeds zijn gebruikt of buiten onze schuld om zijn beschadigd. Wilt u een bestelling ruilen of retourneren? Neem dan even contact op met info@quav.be
PRODUCT GARANTIE
Quav Technology (“QUAV”) garandeert dat er geen materiaal- en productiefouten zijn. Indien u het product rechtstreeks van Quav of door een Quav gevolmachtigde verkoper heeft gekocht. De Quav garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper of de persoon die het product als cadeau ontvangt en kan niet worden overgedragen aan een andere persoon. De garantie is geldig vanaf de datum van aankoop in de detailhandel gedurende een periode van 2 jaar. Bijgeval van een defect product dat door de garantie wordt gedekt, zal Quav naar eigen voorkeur: 1) het product te repareren met behulp van nieuwe of gerepareerde onderdelen; 2) het product vervangen door een gelijkwaardig nieuw of gerepareerd product; 3) u in ruil voor retournering van het product een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de oorspronkelijke aankoopprijs geven. Deze garantie geldt niet voor defecten of schade die voortvloeien uit onjuist gebruik of onderhoud, normale slijtage, commercieel gebruik, ongeval of externe oorzaken. Reparatie, wijziging of aanpassing van uw product door onbevoegden leidt tot vervallen van deze garantie. Voor service onder de garantie tijdens de garantieperiode op defecten die onder de garantie vallen neemt u contact op met Quav met behulp van de contactgegevens op Quav.be/contact. Alvorens service onder de garantie te verlenen kan Quav van u eisen dat u informatie verstrekt over het bewijs van aankoop, waaronder een betalingsbewijs of factuur. Deze beperkte garantie geeft u specifieke rechten naast de andere rechten die u mogelijk hebt krachtens de geldende wetgeving, waaronder uw rechten tegen de persoon die het Quav product aan u heeft verkocht. VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT, IS DEZE GARANTIE ECHTER DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE DIE QUAV BIEDT. QUAV WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET (WAARONDER ZONDER BEPERKING ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, EN NIET-INBREUK) AF EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN QUAV ZAL ZICH BEPERKEN TOT DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS.
PRIVACY BELEID
Bij www.Quav.be vinden we het belangrijk dat je persoonlijke gegevens goed beschermd zijn en zorgvuldig behandeld worden. Hiervoor hebben we een privacy beleid geformuleerd en geïmplementeerd. Voorop staat dat alle verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de eisen van de privacy wet Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Uw gegevens Wanneer je gebruik maakt van onze webwinkel ontvangen wij gegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens. We verwerken persoonsgegevens alleen wanneer je ze aan ons hebt verleend voor een dienst of service of wanneer het anderszins duidelijk is dat persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. We doen dit alleen op basis van de volgende rechtsgronden: toestemming, contractuele overeenkomst, wettelijke verplichting en het gerechtvaardigd belang. De persoonsgegevens die wij via de website kunnen ontvangen zijn: NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, emailadres, betalingsgegevens en geslacht. Dit doen we om een bestelling succesvol af te handelen. Daarnaast ontvangen we je geboortedatum, in enkele gevallen je IP-adres en gegevens die meegestuurd worden door de browser om op basis van jouw voorkeuren een gepersonaliseerd advies te kunnen geven. Naast het uitvoeren van de overeenkomst, analyses en statistieken zijn er een paar andere doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring worden deze doelen verder toegelicht: advertenties, personalisatie van diensten, het verbeteren van onze website en het versturen van nieuwsbrieven. Advertenties De hierboven genoemde gegevens worden mede gebruikt om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Wanneer we weten wat de populaire producten zijn onder onze website gebruikers kunnen we deze promoten met kortingen en advertenties bijvoorbeeld. Zo geniet jij van mooie acties. Personalisatie van diensten Via Google en Facebook verkrijgen we informatie over je persoonlijke voorkeuren, interesses en gebruikersgedrag op de website. Die gegevens analyseren we om je vervolgens persoonlijke, relevante advertenties te laten zien. De gegevens zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en wij kunnen deze alleen inzien wanneer je de desbetreffende cookies geaccepteerd hebt. Voor meer informatie kan je ons cookiebeleid nalezen. Verbeteren van onze website Door het analyseren van het website gebruik en ons feedback formulier op de site, kunnen wij onze website verder optimaliseren. Hiermee willen we het gebruiksgemak en de surfervaring verbeteren. Reclame en nieuwsbrief Naast de informatie op onze website kunnen we je op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten via de e-mail en social media. Je kan mails verwachten met informatie omtrent jouw bestelling en onze diensten. Voor andere mails, nieuwsbrief en relevante product aanbiedingen, kan je je inschrijven op onze website door expliciet toestemming hiervoor te geven. Met de nieuwsbrief willen we geïnteresseerden informeren over onze producten, diensten en aanbiedingen. Natuurlijk kan je je op ieder moment weer afmelden door op de link te klikken die onder iedere nieuwsbrief wordt meegezonden. Chat en contactformulier Op onze website kan je gebruik maken van een chat en/of contactformulier om vragen te stellen. Hierbij kies je zelf welke informatie je aan ons verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Je telefoonnummer en postadres worden enkel en alleen gebruikt voor het afhandelen van bestellingen. Locatiegegevens Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van jou verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf jouw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder. Beveiliging Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of onterechte wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Cookies Op deze site wordt gebruikgemaakt van cookies. Lees hier meer informatie over het cookiegebruik op Quav Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een melding getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Je kunt de cookies accepteren of ervoor kiezen om ze uit te schakelen. Wanneer je geen keuze maakt en doorgaat met het gebruiken van onze website vatten wij dit op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Je kunt op ieder moment de cookies uitschakelen in je browser. Houd er wel rekening mee dat de website hierna mogelijk niet meer optimaal werkt. Voor het plaatsen van cookies hebben wij ook derden ingezet. Sommige partners zijn (onder andere) gevestigd in landen buiten de EU. Om ervoor te zorgen dat ook zij zich aan de Europese privacy regels houden hebben we strikte afspraken gemaakt. Ook met de in Europa gevestigde partijen die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). Derden We werken samen met diverse partijen zoals eerder benoemd. Hierbij kan je denken aan betaalsystemen, website provider, statistische diensten voor websitebezoek analyses en ordersystemen voor het doorgeven van bestellingen. Wij doen er alles aan om de privacy van onze klanten te waarborgen door verwerkingsovereenkomsten te sluiten met onze partners. Hierin leggen we de beveiligingsmaatregelen vast en stellen we vast welke gegevens worden verzameld met welke doelen en verantwoordelijkheden. Daarnaast anonimiseren we persoonsgegevens waar mogelijk. Bewaartermijnen De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Websites van derden Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Daarom raden we je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent. Contact Jij hebt als consument het recht om je persoonsgegevens in te zien en eventueel te corrigeren. Dit omvat het herstellen van fouten dan wel verwijdering van alle of onjuiste persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat dit juist gebeurd kunnen we je vragen om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je om een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze kan je terugvinden in de instellingen van jouw browser. Mocht je het niet eens zijn met ons privacybeleid of vragen hebben laat dit ons dan weten. Komen we er niet uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens:
algemene voorwaarden
Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Contactgegevens Quav Technology Vestigingsadres: St. Bernardse steenweg 35, 2620 Hemiksem Postadres: Lange noordstraat 23, 2000 Antwerpen E-mail: QuavTechnology@outlook.be Artikel 3 – Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Artikel 4 – Het aanbod Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van verzending; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen. Artikel 5 – De overeenkomst De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening van de consument. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; voor losse kranten en tijdschriften; voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; betreffende weddenschappen en loterijen. Artikel 9 – De prijs Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Artikel 10 – Conformiteit en Garantie De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. De garantie geldt niet indien: De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. Artikel 11 – Levering en uitvoering De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. Artikel 13 – Betaling Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Online betalingen worden uitgevoerd door onze payment provider Mollie, welke zorgdraagt voor een veilige betaalomgeving. Betaling is mogelijk via iDeal, Bancontact, Paypal, Creditcard, Belfius, KBC/CBC, ING Home 'n Pay of SEPA overschrijving. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor een betaling. Artikel 14 – Klachtenregeling Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Artikel 15 – Geschillen Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
COOKIEVERKLARING
Bij www.Quav.be vinden we het belangrijk dat je persoonlijke gegevens goed beschermd zijn en zorgvuldig behandeld worden. Hiervoor hebben we een privacy beleid geformuleerd en geïmplementeerd. Voorop staat dat alle verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de eisen van de privacy wet Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Uw gegevens Wanneer je gebruik maakt van onze webwinkel ontvangen wij gegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens. We verwerken persoonsgegevens alleen wanneer je ze aan ons hebt verleend voor een dienst of service of wanneer het anderszins duidelijk is dat persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. We doen dit alleen op basis van de volgende rechtsgronden: toestemming, contractuele overeenkomst, wettelijke verplichting en het gerechtvaardigd belang. De persoonsgegevens die wij via de website kunnen ontvangen zijn: NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, emailadres, betalingsgegevens en geslacht. Dit doen we om een bestelling succesvol af te handelen. Daarnaast ontvangen we je geboortedatum, in enkele gevallen je IP-adres en gegevens die meegestuurd worden door de browser om op basis van jouw voorkeuren een gepersonaliseerd advies te kunnen geven. Naast het uitvoeren van de overeenkomst, analyses en statistieken zijn er een paar andere doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring worden deze doelen verder toegelicht: advertenties, personalisatie van diensten, het verbeteren van onze website en het versturen van nieuwsbrieven. Advertenties De hierboven genoemde gegevens worden mede gebruikt om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Wanneer we weten wat de populaire producten zijn onder onze website gebruikers kunnen we deze promoten met kortingen en advertenties bijvoorbeeld. Zo geniet jij van mooie acties. Personalisatie van diensten Via Google en Facebook verkrijgen we informatie over je persoonlijke voorkeuren, interesses en gebruikersgedrag op de website. Die gegevens analyseren we om je vervolgens persoonlijke, relevante advertenties te laten zien. De gegevens zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en wij kunnen deze alleen inzien wanneer je de desbetreffende cookies geaccepteerd hebt. Voor meer informatie kan je ons cookiebeleid nalezen. Verbeteren van onze website Door het analyseren van het website gebruik en ons feedback formulier op de site, kunnen wij onze website verder optimaliseren. Hiermee willen we het gebruiksgemak en de surfervaring verbeteren. Reclame en nieuwsbrief Naast de informatie op onze website kunnen we je op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten via de e-mail en social media. Je kan mails verwachten met informatie omtrent jouw bestelling en onze diensten. Voor andere mails, nieuwsbrief en relevante product aanbiedingen, kan je je inschrijven op onze website door expliciet toestemming hiervoor te geven. Met de nieuwsbrief willen we geïnteresseerden informeren over onze producten, diensten en aanbiedingen. Natuurlijk kan je je op ieder moment weer afmelden door op de link te klikken die onder iedere nieuwsbrief wordt meegezonden. Chat en contactformulier Op onze website kan je gebruik maken van een chat en/of contactformulier om vragen te stellen. Hierbij kies je zelf welke informatie je aan ons verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Je telefoonnummer en postadres worden enkel en alleen gebruikt voor het afhandelen van bestellingen. Locatiegegevens Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van jou verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf jouw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder. Beveiliging Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of onterechte wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Cookies Op deze site wordt gebruikgemaakt van cookies. Lees hier meer informatie over het cookiegebruik op Quav Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een melding getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Je kunt de cookies accepteren of ervoor kiezen om ze uit te schakelen. Wanneer je geen keuze maakt en doorgaat met het gebruiken van onze website vatten wij dit op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Je kunt op ieder moment de cookies uitschakelen in je browser. Houd er wel rekening mee dat de website hierna mogelijk niet meer optimaal werkt. Voor het plaatsen van cookies hebben wij ook derden ingezet. Sommige partners zijn (onder andere) gevestigd in landen buiten de EU. Om ervoor te zorgen dat ook zij zich aan de Europese privacy regels houden hebben we strikte afspraken gemaakt. Ook met de in Europa gevestigde partijen die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). Derden We werken samen met diverse partijen zoals eerder benoemd. Hierbij kan je denken aan betaalsystemen, website provider, statistische diensten voor websitebezoek analyses en ordersystemen voor het doorgeven van bestellingen. Wij doen er alles aan om de privacy van onze klanten te waarborgen door verwerkingsovereenkomsten te sluiten met onze partners. Hierin leggen we de beveiligingsmaatregelen vast en stellen we vast welke gegevens worden verzameld met welke doelen en verantwoordelijkheden. Daarnaast anonimiseren we persoonsgegevens waar mogelijk. Bewaartermijnen De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Websites van derden Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Daarom raden we je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent. Contact Jij hebt als consument het recht om je persoonsgegevens in te zien en eventueel te corrigeren. Dit omvat het herstellen van fouten dan wel verwijdering van alle of onjuiste persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat dit juist gebeurd kunnen we je vragen om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je om een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze kan je terugvinden in de instellingen van jouw browser. Mocht je het niet eens zijn met ons privacybeleid of vragen hebben laat dit ons dan weten. Komen we er niet uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens: