Product garantie

Quav Technology (“QUAV”) garandeert dat er geen materiaal- en productiefouten zijn. Indien u het product rechtstreeks van Quav of door een Quav gevolmachtigde verkoper heeft gekocht.

De Quav garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper of de persoon die het product als cadeau ontvangt en kan niet worden overgedragen aan een andere persoon.

De garantie is geldig vanaf de datum van aankoop in de detailhandel gedurende een periode van 2 jaar. 

Bijgeval van een defect product dat door de garantie wordt gedekt, zal Quav naar eigen voorkeur:

1) het product te repareren met behulp van nieuwe of gerepareerde onderdelen;

2) het product vervangen door een gelijkwaardig nieuw of gerepareerd product;

3) u in ruil voor retournering van het product een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de oorspronkelijke aankoopprijs geven.

Deze garantie geldt niet voor defecten of schade die voortvloeien uit onjuist gebruik of onderhoud, normale slijtage, commercieel gebruik, ongeval of externe oorzaken.

Reparatie, wijziging of aanpassing van uw product door onbevoegden leidt tot vervallen van deze garantie. Voor service onder de garantie tijdens de garantieperiode op defecten die onder de garantie vallen neemt u contact op met Quav met behulp van de contactgegevens op Quav.be/contact.

Alvorens service onder de garantie te verlenen kan Quav van u eisen dat u informatie verstrekt over het bewijs van aankoop, waaronder een betalingsbewijs of factuur.

Deze beperkte garantie geeft u specifieke rechten naast de andere rechten die u mogelijk hebt krachtens de geldende wetgeving, waaronder uw rechten tegen de persoon die het Quav product aan u heeft verkocht.

VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT, IS DEZE GARANTIE ECHTER DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE DIE QUAV BIEDT. QUAV WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET (WAARONDER ZONDER BEPERKING ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, EN NIET-INBREUK) AF EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN QUAV ZAL ZICH BEPERKEN TOT DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS.